องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
  โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบ...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ (ประเพณี...[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้ส...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อ...[วันที่ 2022-04-05][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนาดอนกู่โนนพระ เพื่อเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสตา...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังแสง[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 109]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย (จิตอาสาพัฒนาฯ)องค์การบริหาร...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 153]
 
  เวทีเสวนาประชาคมและทบทวนกระบวนการ หน่วยงาน งานบุญ ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 134]
 
  นายสมนึก ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการ อบรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่...[วันที่ 2022-02-11][ผู้อ่าน 167]
 
  ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 2565 สมัย...[วันที่ 2022-01-07][ผู้อ่าน 227]
 

หน้า 1|2|3|4|5