องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
  งานวันผู้สูงอายุ ปี พ.ศ.2558[วันที่ 2015-04-08][ผู้อ่าน 399]
 
  กิจกรรมถวายพระพรชัย[วันที่ 2015-04-02][ผู้อ่าน 325]
 
  พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย[วันที่ 2015-04-01][ผู้อ่าน 309]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี [วันที่ 2015-03-18][ผู้อ่าน 329]
 
  แจกผ้าห่มป้องกันภัยหนาว ปี พ.ศ.2558[วันที่ 2015-02-20][ผู้อ่าน 389]
 
  โครงการกีฬาเยาวชน ประชาชน วังแสงเกมส์ ครั้งที่ 7[วันที่ 2015-01-26][ผู้อ่าน 340]
 
  งานวันเด็กประจำปี 2558[วันที่ 2015-01-12][ผู้อ่าน 313]
 
  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน[วันที่ 2015-01-01][ผู้อ่าน 475]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...[วันที่ 2014-11-28][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการ ๑ อำเภอ ๖๑ ฝายทดน้ำ[วันที่ 2014-11-14][ผู้อ่าน 472]
 
  โครงการ ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557[วันที่ 2014-11-10][ผู้อ่าน 416]
 
  โครงการกำจัดผักตบชวา[วันที่ 2014-10-29][ผู้อ่าน 680]
 

|1หน้า 2|3|4