องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
 


โครงการกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จัดโครงการกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู  โดยได้รับเกียรติจาก นายทองพูน  ตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เป็นประธานในพิธี
2016-05-20
2016-04-08
2016-03-18
2016-03-17
2015-10-10
2015-09-30
2015-09-18
2015-09-03
2015-08-07
2015-06-19