องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จัดโครงการกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และครู  โดยได้รับเกียรติจาก นายทองพูน  ตะวัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เป็นประธานในพิธี