องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและดูงานนอกสถานที่


องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จัดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและดูงานนอกสถานที่ ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี