องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2559
โดยนายทองพูน  ตะวัน  นายกฯ เป็นผู้อ่านสารจากนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย