องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


กิจกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสำนักงานฯ ในวันท้องถิ่นไทย 2559 และเนื่องในโอกาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร ฯ