องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดสำนักงานฯ ในวันท้องถิ่นไทย 2559 และเนื่องในโอกาศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
2016-05-20
2016-04-08
2016-03-18
2016-03-17
2015-10-10
2015-09-30
2015-09-18
2015-09-03
2015-08-07
2015-06-19