องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
 


ประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำปีงบประมาณ 2565


นายสมนึก  ไชยสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  จัดประชุม คณะกรรมการ และทบทวนแนวทางการดำเนินงานฯ ผู้สูงอายุ เพื่อรับฟัง  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  และแนวทางการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565  ต่อไป

2022-05-18
2022-05-18
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-07
2022-02-21