องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th

 
 
 


โครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ (ประเพณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี ๒๕๖๕)


วันที่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   

นายสมนึก  ไชยสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ทุกท่าน  เข้าร่วมโครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่(ประเพณีบุญบั้งไฟกบใหญ่แกดำ ประจำปี ๒๕๖๕)  ณ  ทีั่ว่าการอำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม

2022-06-03
2022-05-18
2022-05-18
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-07