องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๕


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

นายสมนึก  ไชยสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และพนักงานฯ  จัดโครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี  ๒๕๖๕       ณ  โบราณสถานดอนกู่โนนพระ  หมู่ที่ ๕  บ้านตะคุ ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 

โดยมีนายศฎายุช  ไชยะลาด นายอำเภอแกดำ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

2022-06-03
2022-05-18
2022-05-18
2022-04-07
2022-04-05
2022-04-01
2022-03-29
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-07