องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหาร


นายสมนึก  ไชยสงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
เบอร์โทรศัพท์  080-4173919นายสนิท  ภูสีฤทธิ์   
นายสว่าง  กันพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
เบอร์โทรศัพท์  084-7901847
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
เบอร์โทรศัพท์  081-2963344

นายธงฤทธิ์  วังหอม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
เบอร์โทรศัพท์  084-7427483