องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองช่าง

นายวิชัย บุญหลักคำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
082-1052549
 
นายพงศ์วิทย์  พลเรือง

นางสาวชัชวาลย์ ไชยสงค์
คนงาน
063-0196910

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
087-6368275