องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 นางพิชญามญชุ์  เดชศิริ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุข
 นายมนัฐพงษ์  เม้าศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนิสกร  เพชรสิงห์
นางสาวพรสุดา  อุทัยสา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ