องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

กู่โนนพระ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

 

 

ดอนกู่โนนพระมีโบราณสถานประเภทปรางค์กู่  รอบๆบริเวณเป็นป่าธรรมชาติ  ล้อมรอบด้วยคูน้ำ  เป็นลักษณะเกาะกลางน้ำ  มีสะพานข้ามเชื่อมต่อ  มีสภาวัฒนธรรมตำบลวังแสงและองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงรับผิดชอบและได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.วังแสง  และมีการท่องเที่ยวแหฟ่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์โดยกรมสิลปกร  จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดูแลในการดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงสนับสนุนงบประมาณในการขุดค้นเพื่อปรับปรุงและปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้น

ซึ้งในวันวิสาขบูชาของทุกปี  จะมีพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอบาสิกา  ประชาชน  นักเรียนในเขตตำบลวังแสง  และตำบลใกล้เคียงจะมาทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนรอบกู่โนนพระพร้อมกันนั้นก็ได้ดำเนินพิธีสรงน้ำกู่โนนพระและมีการเสี่ยงท้ายพยากรณ์ก่อนการลงมือทำนาอีกด้วย