องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

                       

                                                                            วิสัยทัศน์ 

                                                       คิดใหม่   ทำใหม่   หัวใจคือประชาชน

                                                                                                   

                                                                             พันธกิจ 

                                  " องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก  ยึดหลักคุณธรรม  นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม         พร้อมประสานแก้ไข  ก้าวไกลการศึกษา  ประชาปลอดภัย  มุ่งให้เยาวชนเข้มแข็งยั่งยืน  "