องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ                

                องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสงมีพื้นที่ส่วนใหญ่สำหรับทำการเกษตร  อาชีพหลักส่วนใหญ่คือ  อาชีพทำนา    อาชีพรอง  คือ  รับจ้างทั่วไป   เลี้ยงสัตว์  ทำสวน  ค้าขาย  รับราชการ

                ธุรกิจในเขต  อบต.วังแสง

                                -  ร้านค้า                                                  จำนวน                    62            แห่ง

                                -  โรงสี                                                    จำนวน                    27            แห่ง

                                -  โรงขนมจีน                                         จำนวน                    4              แห่ง

                                -   ศาลพระภูมิ                                         จำนวน                    7              แห่ง

                                -   ร้านซ่อมรถ                                         จำนวน                    12            แห่ง

                                -   ร้านเสริมสวย                                     จำนวน                    3              แห่ง

                                -   ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                     จำนวน                    1              แห่ง