วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับ รร.อนุบาล และ ศพด. อบต. วังแสง จำนวน 108 คน จำนวน 2,376 ถุง เป็นเงิน 15,634.08 บาท ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.วังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด สีเหลือง จำนวน 1 อัน สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกพร้อมทำรั้วกั้น คามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. วังแสง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 จำนวน 21 วัน จำนวนนักเรียน 39 คน เป็นเงิน -16,380- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลขาว-ดำ ยี่SAMSUNG รุ่น SCX -8128 NA จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จำนวน 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว ? ดำ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SCX ? 8128NA จำนวน 12 เดือน อัตราเดือนละ 2,500 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมา/จัดซื้ออาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ประจำเดือนตุลาคม2561 (จำนวน8วัน จำนวนนักเรียน52คน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,320 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง