วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข 1541 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง