วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่นตำบลวังแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อของขวัญของราลวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาทักษะและกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 มกราคา 2562 จำนวน 300 คน เป็นข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุดๆละ 60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่และซุ้มกิจกรรมสำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลวังแสง จำนวน 3 หมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7,18,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาแขนสั้นสำหรับหนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม จำนวน 57 ตัวๆละ 150 บาท ตามโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอแกดำ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง