องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยาง ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 11,14,5,17
 
ปองดองเป็นของประชาชน
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  งานบุญบั้งไฟ กบใหญ่แกดำ พ.ศ.2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ กบใหญ่แกดำ พ.ศ.2559
 
  งานบุญบั้งไฟ กบใหญ่แกดำ พ.ศ.2559
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
  กิจกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
  โครงการธรรมสัญจร
  โครงการปลูกต้นไม้ ทำความดีเพื่อแม่
  โครงการกีฬาสี โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแล...
  กิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ ฯ
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.