องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2556

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน...
  โครงการสืบสานประเพณีสรงกู่โนนพระ เนื่องในวันวิสาขบ...
  โครงการประเพณีอนุรักษ์พันธุ์กบในฤดูวางไข่ (ประเพณี...
     
     

 
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายใหม่ ปี 2564

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 44190

โทรศัพท์/โทรสาร 043-029534
EMAIL : admin@wungsang.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign