องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 [ 9 ม.ค. 2562 ]19
2 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้า [ 8 ม.ค. 2561 ]23
3 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]27
4 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]26
5 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารปร [ 22 ก.ค. 2558 ]26
6 ราคากลางโครงการจัดซืเอวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำน [ 22 ก.ค. 2558 ]29
7 สอบราคาจ้าง ถนน คสล. สายทางบ้านคอนสาร หมู่ที่2- บ้ [ 15 ก.ค. 2558 ]25
8 ขุดเจาะบ่อบาดาล 3 หมู่บ้าน ม.1,15,16 [ 29 พ.ค. 2558 ]21
9 ซื้อวัสดุถนนคสล. 13 หมู่บ้าน [ 29 พ.ค. 2558 ]24
10 ประปาบาดาล ขนาดใหญ่ ม.11 [ 30 เม.ย. 2558 ]26
11 แผนจัดหาพัสดุ [ 10 ก.พ. 2558 ]25
12 ถนนดินยกระดับ ม.4-วัดป่าอรัญญิกาวาส [ 12 ม.ค. 2558 ]19
13 ถนน คสล. ม.14-อบต. [ 12 ม.ค. 2558 ]25
14 ถนนคสล.ม.12-ม.4 [ 12 ม.ค. 2558 ]22
15 อาคารศพด. [ 22 ต.ค. 2557 ]25
16 ถนนคสล.ม.18-อำเภอแกดำ [ 22 ต.ค. 2557 ]27
17 ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายบ้าน ม.2-ม.15 [ 22 ต.ค. 2557 ]26
18 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 6 ต.ค. 2557 ]26
19 ประกาศราคากลางถนนลาดยาง ปีงบประมาณ 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]23