องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เรื่อง รับโอน(ย้ [ 7 มี.ค. 2562 ]26
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเร [ 28 ก.พ. 2562 ]18
3 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 [ 9 ม.ค. 2562 ]30
4 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้า [ 8 ม.ค. 2561 ]36
5 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]39
6 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]39
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารปร [ 22 ก.ค. 2558 ]42
8 ราคากลางโครงการจัดซืเอวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำน [ 22 ก.ค. 2558 ]41
9 สอบราคาจ้าง ถนน คสล. สายทางบ้านคอนสาร หมู่ที่2- บ้ [ 15 ก.ค. 2558 ]38
10 ขุดเจาะบ่อบาดาล 3 หมู่บ้าน ม.1,15,16 [ 29 พ.ค. 2558 ]30
11 ซื้อวัสดุถนนคสล. 13 หมู่บ้าน [ 29 พ.ค. 2558 ]37
12 ประปาบาดาล ขนาดใหญ่ ม.11 [ 30 เม.ย. 2558 ]38
13 แผนจัดหาพัสดุ [ 10 ก.พ. 2558 ]39
14 ถนนดินยกระดับ ม.4-วัดป่าอรัญญิกาวาส [ 12 ม.ค. 2558 ]29
15 ถนน คสล. ม.14-อบต. [ 12 ม.ค. 2558 ]35
16 ถนนคสล.ม.12-ม.4 [ 12 ม.ค. 2558 ]32
17 อาคารศพด. [ 22 ต.ค. 2557 ]38
18 ถนนคสล.ม.18-อำเภอแกดำ [ 22 ต.ค. 2557 ]36
19 ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายบ้าน ม.2-ม.15 [ 22 ต.ค. 2557 ]39
20 อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [ 6 ต.ค. 2557 ]38
 
หน้า 1|2