องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง เรื่อง รับโอน(ย้ [ 7 มี.ค. 2562 ]160
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเร [ 28 ก.พ. 2562 ]138
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 1 ก.พ. 2562 ]73
4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 [ 9 ม.ค. 2562 ]147
5 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้า [ 8 ม.ค. 2561 ]131
6 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]131
7 โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ [ 22 ก.ย. 2560 ]119
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารปร [ 22 ก.ค. 2558 ]139
9 ราคากลางโครงการจัดซืเอวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต จำน [ 22 ก.ค. 2558 ]137
10 สอบราคาจ้าง ถนน คสล. สายทางบ้านคอนสาร หมู่ที่2- บ้ [ 15 ก.ค. 2558 ]132
11 ขุดเจาะบ่อบาดาล 3 หมู่บ้าน ม.1,15,16 [ 29 พ.ค. 2558 ]106
12 ซื้อวัสดุถนนคสล. 13 หมู่บ้าน [ 29 พ.ค. 2558 ]123
13 ประปาบาดาล ขนาดใหญ่ ม.11 [ 30 เม.ย. 2558 ]124
14 แผนจัดหาพัสดุ [ 10 ก.พ. 2558 ]133
15 ถนนดินยกระดับ ม.4-วัดป่าอรัญญิกาวาส [ 12 ม.ค. 2558 ]113
16 ถนน คสล. ม.14-อบต. [ 12 ม.ค. 2558 ]127
17 ถนนคสล.ม.12-ม.4 [ 12 ม.ค. 2558 ]118
18 อาคารศพด. [ 22 ต.ค. 2557 ]135
19 ถนนคสล.ม.18-อำเภอแกดำ [ 22 ต.ค. 2557 ]131
20 ถนนลาดยางแอสฟัลติกส์สายบ้าน ม.2-ม.15 [ 22 ต.ค. 2557 ]134
 
หน้า 1|2