องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการในการบริการประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยาง ปีงบประมาณ 2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูที่ 11,14,5,17
ราคากลาง
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์