องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม: www.wungsang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล(สป.สช)
คู่มือสำหรับประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประกาศราคากลาง
งานประเพณีบุญบั้งไฟ กบใหญ่แกดำ
 

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ

โบราณสถานดอนกู่โนนพระ เป็นโบราณสถานแบบขอมเพียงแห่งเดียวที่ค้นพบในเขตอำเภอแกดำ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นกลุ่มอาคารจำนวน 3 หลังตั้งเรียงตามแนวทิศเหนือ ใต้ โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เคารพบูชาของคนในชุมชน สำหรับโบราณสถานกู่โนนพระเป็นกลุ่มอาคารที่ไม่มีกำแพงกั้นอาณาเขต มีแต่คูน้ำล้อมรอบ

ที่อยู่ : บ้านตะคุ หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม