องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม : www.wungsang.go.th
 
 
 
ปองดองเป็นของประชาชน
 
อาเชียนร่วมใจ
 
ในหลวงของแผ่นดิน